Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển của chúng tôi được thiết lập để đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa được thực hiện một cách nhanh chóng và đáng tin cậy đến khách hàng.

Thời gian vận chuyển

Thời gian vận chuyển sẽ phụ thuộc vào địa điểm nhận hàng của khách hàng. Chúng tôi sẽ cố gắng vận chuyển hàng hóa trong thời gian sớm nhất có thể. Thời gian vận chuyển có thể dao động từ 1 đến 7 ngày làm việc, tùy thuộc vào địa điểm nhận hàng.

Phí vận chuyển

Phí vận chuyển sẽ được tính toán dựa trên địa điểm nhận hàng và trọng lượng hàng hóa. Khách hàng sẽ được thông báo về chi phí vận chuyển trước khi xác nhận đơn hàng.

Các hình thức vận chuyển

Chúng tôi cung cấp nhiều hình thức vận chuyển khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng:

  • Vận chuyển bằng đường biển
  • Vận chuyển bằng đường hàng không
  • Vận chuyển bằng đường đất

Trách nhiệm vận chuyển

Chúng tôi cam kết đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đến địa điểm nhận hàng của khách hàng một cách an toàn và đúng thời gian. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường đầy đủ cho khách hàng.

Liên hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ nào liên quan đến vận chuyển, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc email được cung cấp trên trang web của chúng tôi.