Hướng dẫn khắc phục lỗi trạm đế không tự động đổ đầy bình nước của robot hút bụi Dreame?

Hướng dẫn khắc phục lỗi robot không tự động đồ đầy bình nước của robot hút bụi Dreame.

Bước 1: Nâng cấp lên phiên bản mới nhất. Bạn cần phải kết nối ứng dụng robot hút bụi Dreame để có thể thực hiện tao tác cập nhật.

Nâng cấp lên phiên bản mới nhất
Nâng cấp lên phiên bản mới nhất

Bước 2: Đảm bảo robot hút bụi ở trong trạm cơ sở.

Bước 3: Đi tới “Cài đặt”

Đi tới cài đặt robot
Đi tới cài đặt robot

Bước 4: “Cài đặt khác”

Đi tới Cài đặt khác
Đi tới Cài đặt khác

Bước 5: Nhấp vào “Số phiên bản trình cắm” 10 lần liên tiếp

Nhấn phiên bản trình cắm 10 lần
Nhấn phiên bản trình cắm 10 lần

Bước 6: Nhấp vào “Tự sửa chữa trạm gốc”.

Tự sửa chữa trạm gốc
Tự sửa chữa trạm gốc

Bước 7: Hoàn thành và kiểm tra kết quả. Nếu vẫn chưa khắc phục, bạn vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành.

Hoàn thành và kiểm tra kết quả tự sửa trạm
Hoàn thành và kiểm tra kết quả tự sửa trạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *